Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO –  MAZURSKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i ...

Kangur matematyczny 2016

1 czerwca 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Gołdapi rozdane zostały nagrody uczniom szkół powiatu, którzy zajęli najlepsze miejsca w swoich kategoriach wiekowych w XXV edycji Międzynarodowego Konkurs...

Kolejne posiedzenie Komitetu Monitorującego

25 maja 2016 r. w Olsztynie odbyło się X posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W posiedzeniu uczestniczył starosta goł...
2

20-lecie kapłaństwa o. Pawła Starucha

29 maja 2016 r. starosta gołdapski Andrzej Ciołek uczestniczył w uroczystości 20-lecia kapłaństwa o. Pawła Starucha proboszcza parafii greckokatolickiej p.w. Świętego Mikołaja w Baniach Mazurskich. P...

Komunikat WIORiN

Wojewódzki  Inspektorat  Ochrony  Roślin  i  Nasiennictwa  w  Olsztynie,  Oddział   w Gołdapi informuje, że w dniu 31.05.2016 r. na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Na...

Trwają remonty cząstkowe dróg

Zgodnie z zapowiedzią z kwietnia br., na drogach powiatowych rozpoczęły się remonty cząstkowe przy użyciu remontera  (usługa zewnętrzna) i skrapiarki (siły ZDP). Droga powiatowa nr 1786 N Gołdap-Nied...
k

Życzenia z okazji Dnia Matki

„Matka – to najpiękniejsze słowo w językach świata. Matka – to słowo, które oznacza miłość, miłość prawdziwą, która nie zdradza, to słowo, które oznacza wierność, które oznacza wielką ofiarę, nawet d...

Z okazji dnia Samorządu Terytorialnego

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego przypadającego 27 maja wszystkim Pracownikom Samorządowym, Radnym oraz Sołtysom i Przewodniczącym Rad Osiedlowych składam najserdeczniejsze życzenia pomyślności...
w

Świętowali gołdapscy strażnicy graniczni

20 maja 2016 r. funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Gołdapi obchodzili swoje święto oraz 25-lecie istnienia Straży Granicznej . Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. św. Leo...