Radna Anna Kozioł

Nowa radna złożyła ślubowanie

Podczas czerwcowej sesji Rady Powiatu (25.06.2015) ślubowanie złożyła  i tym samym objęła mandat Radnej Powiatu Gołdapskiego IV kadencji pani Anna Anetta Kozioł.  Wakat w radzie powiatu powstał po śm...
Plakat "Turystyczna Rodzinka"

Ogólnokrajowy konkurs „Turystyczna rodzinka”

Ogólnokrajowy konkurs „Turystyczna rodzinka” organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.  Rodzinna turystyka ściśle wiąże się z budowaniem i wzmacnianiem więzi, pogłębianiem...