INFORMACJA

Zarząd Powiatu w Gołdapi Uchwałami Nr: 71/2016 i 72/2016 z dnia 22 marca 2016 roku, przeznaczył do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe stanowiące własność Powiatu Gołdapskiego, ...