„Aktywny Samorząd” – nabór wniosków

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi jako Realizator pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   informuje, iż...
u

Zażynki 2016 w Lisach

Lisy, Gmina Banie Mazurskie 14 sierpnia 2016 r., niedziela, godz. 16:00 – plac przy Szkole w Lisach Zażynki to rozpoczęcie żniw – wiązało się z tym wydarzeniem wiele tradycji, obyczajów, ...

Prace obserwacyjno-pomiarowe w lasach

Minister Środowiska informuje, że w lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w latach 2016-2020 będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów, stan...
Bursa plakat