Zakaz grzebania zwłok padłych zwierząt gospodarskich

Główny Lekarz Weterynarii przypomina o całkowitym zakazie grzebania zwłok padłych zwierząt gospodarskich. Zgodnie z § 3 pkt 2 (lit. b) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 maja 20...
Logo PFRON

Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi informuję, iż przyjmuje wnioski na dofinansowanie: uczestnictwa osób niepełnosprawnych i dzieci niepełnosprawnych oraz ich opiekunów w turnusach rehabilita...

Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych

Minister Środowiska informuje, że na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w latach 2016-2018 będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach ...