Kwalifikacja wojskowa w powiecie gołdapskim

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku (Dz. U....

Policjanci podsumowali 2019 rok

7 lutego, w obecności zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji insp. Edwarda Szydłowskiego i prokuratora rejonowego w Olecku Andrzeja Tylendy odbyła się roczna odprawa podsumowująca pracę gołdapskic...