Delegacja z Gruzji na terenie powiatu gołdapskiego

W ostatnich dniach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego gościła delegacja z Gruzji, na czele z Davitem Oniashvilim, burmistrzem Gori. W piątek, 9 grudnia w odpowiedzi na zaproszenie starosty ...

Obchody Dnia Wolontariusza

8 grudnia, w sali widowiskowej Domu Kultury w Gołdapi odbyły się obchody Dnia Wolontariusza. W odpowiedzi na zaproszenie Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu „Partnerstwo Sztuk” w uroczystościach...

Konferencja o szkolnictwie zawodowym

7 grudnia, w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku odbyła się druga już Regionalna Konferencja „Szkolnictwo zawodowe na Mazurach w kontekście potrzeb lokalnego rynku pracy”. Jej inicjator...

Uwaga stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe!

W związku z konkursami na realizację zadań publicznych w 2017 roku dla organizacji pozarządowych przypominamy o nowych wzorach wniosków o dotacje z budżetów samorządów: gmin, powiatu, województwa. W ...