Kolejne posiedzenie Komitetu Monitorującego

22 lutego w Olsztynie odbyło się XV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. W spotkaniu uczestniczył starosta gołdapsk...

Obrady Zarządu Łyna – Ława

20 lutego, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bartoszycach odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Przygranicznych Euroregionu „Łyna-Ława”. W spotkaniu udział wziął starosta go...