Komunikat Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi informuje, że 04 listopada 2019 r. nastąpi zmiana stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej numer 1784N w miejscowości Piękne Łąki, która polegać będzie na wprow...

Wojskowa Straż Pożarna włączona do KSRG

Dziś o godzinie 9:00 na terenie koszar JW 4808 odbył się uroczysty apel z okazji wręczenia decyzji wstąpienia Wojskowej Straży Pożarnej do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. Uroczystego przeka...