Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania w SP5

Hala Kompleksu Sportowo- Rekreacyjnego w Gołdapi była dziś miejscem przyciągającym zapachami kulinarnych dzieł uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi. Z inicjatywy Rady Rodz...

„Wolni od uzależnień”

Dziś w Starostwie Powiatowym w Gołdapi przeprowadzono Powiatowy Konkurs pn. „Wolni od uzależnień”. Swoich reprezentantów wystawiły szkoły ponadpodstawowe Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w G...

Informacja Zarządu Dróg Powiatowych

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi informuje, że 14 listopada 2019 r. nastąpi zmiana stałej organizacji ruchu na ul. Kościuszki w Gołdapi, która polegać będzie na zmianie pierwszeństwa przejazdu na sk...