Ankieta nt. występowania chomika europejskiego na terenie Polski

Szanowni Państwo,

Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt, na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prowadzi badania dotyczące krytycznie zagrożonego gatunku, jakim jest chomik
europejski.

Celem badań jest zaktualizowanie informacji na temat zasięgu występowania chomika europejskiego w Polsce, dlatego Katedra zwraca się do Państwa z prośbą o wypełnienie formularza badawczego, który dostępny jest pod adresem: https://forms.gle/Q85Z9Ri9xmvM7x237. Tam również znajdują się szczegółowe informacje.

Comments are closed.