Ankieta badająca zainteresowanie uzyskaniem wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej

W celu pozyskania środków na udzielanie dotacji związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej przez mieszkańców powiatów ełckiego, gołdapskiego i oleckiego, Powiat Gołdapski zaprasza do wypełnienia ankiety. Ma ona charakter anonimowy i skierowana jest do osób fizycznych planujących rozpocząć działalność gospodarczą, które w okresie ostatnich 12 miesięcy nie prowadziły własnej firmy.

Jeżeli spełniasz powyższe kryteria, masz zapał i entuzjazm, ale brakuje Ci środków na założenie własnej firmy – wypełnij ankietę.

Informacje zawarte w niniejszej ankiecie posłużą jako materiał statystyczny do przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WiM 2014-2020   

Link do ankiety: http://profitest.pl/s/11822/N9fWeGb9a4xIgr6P

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

Comments are closed.