Aktywny samorząd – nabór wniosków 2017

Powiat Gołdapski ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach   pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017r. finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku.

W 2017 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:
Moduł I:
•    Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
•    Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
•    Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
•    Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
•    Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
•    Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
•    Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której  zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
•    Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

  • w szkole policealnej,
  • w kolegium,
  • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Terminy naboru i zakończenia przyjmowania wniosków:

Nabór wniosków w ramach Modułu I i II rozpocznie się od 1 marca 2017 roku.
1.    dla Modułu I – trwa do dnia 30 sierpnia 2017 r.
2.    dla Modułu II –  harmonogram realizacji  przedstawia tabela poniżej 

Termin Opis
01.03.2017 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 (1-y cykl 2017)
30.03.2017 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 (1-y cykl 2017)
31.05.2017 Termin zakończenia wypłaty dofinansowania
w zakresie wniosków złożonych do dnia 30.03.2017 r.
01.09.2017 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 (2-gi cykl 2017)
10.10.2017 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 (2-gi cykl 2017)

 

Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość i zasady) można się zapoznać w ust. 9-25 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” (pdf,  538,79 KB)

Więcej informacji o pomocy w Module II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym) znajdą Państwo pod adresem: http://www.pfron.org.pl/pl/studenci

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi szczegółowych informacji udziela Emilia Beker, tel. (87) 615 -24-73.

Comments are closed.