Aktywni studenci otrzymali stypendia

Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny przyznało stypendia w ramach programu „Agrafka Agory – Aktywny Student”. Komisja Kwalifikacyjna oceniła 16 wniosków o stypendium i postanowiła przyznać 9 stypendiów – 1 stypendium studentom rozpoczynającym studia i 8 stypendiów studentom kontynuującym naukę.
– Stypendia w ramach programu „Agrafka Agory – Aktywny Student”, są stypendiami rozwojowymi, a otrzymują je studenci pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy oprócz dobrych wyników w nauce są aktywni społecznie, mają osiągnięcia sportowe, kulturalne czy naukowe wykraczające poza zakres studiów – mówi Zbigniew Mieruński, prezes Gołdapskiego Funduszu Lokalnego, koordynator funduszu stypendialnego – Stypendium wynosi 380 zł miesięcznie i jest przydzielane na cały rok akademicki. Dziękujemy tegorocznym dobroczyńcom za przekazanie środków na fundusz stypendialny. Dziękujemy: Gminie Gołdap, Fundacji Agory, Powiatowi Gołdapskiemu, Gminie Dubeninki, uczestnikom Koncertu Świąteczno-Noworocznego, osobą prywatnym oraz osobą przekazującym 1%. To dzięki naszym darczyńcom możemy pomagać.
W roku akademickim 2015/2016 stypendia otrzymają następujący studenci: Małgorzata Zawadzka, Kamil Jadeszko, Angelika Domagalska, Katarzyna Forysiak, Marlena Zakrzewska, Mateusz Żakowicz Paula Kruk, Klaudia Korenkiewicz, Lilianna Korenkiewicz.
Uroczyste wręczenie stypendiów odbędzie się 28 września o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gołdapi.
Wyróżnionym studentom gratulujemy!
Stypendia zostały ufundowane dzięki darczyńcom: Gmina Gołdap, Fundacja Agory, Powiat Gołdapski, Gmina Dubeninki, uczestnicy Koncertu Świateczno-Noworocznego, osoby prywatne, osoby przekazujące 1% i Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny.
„Agrafka Agory” – jest partnerskim programem Fundacji Agory i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Gołdapski Fundusz Lokalny.

gfl

Comments are closed.