Akcja – ekonomizacja. Kto się nie rozwija, ten się cofa …

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku, prowadzony przez Stowarzyszenie ADELFI w partnerstwie z Elbląskim Stowarzyszenia Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych, zaprasza organizacje pozarządowe na spotkanie informacyjne „Akcja–ekonomizacja”, które odbędzie się w Gołdapi dnia 7.11.2016 r. (poniedziałek) o godzinie 16.30 w Starostwie Powiatowym w Gołdapi.

Jeżeli  Twoja organizacja chciałaby:

– posiadać własnego doradcę, który pomoże i przeprowadzi organizację przez proces wzmocnienia jej w aspektach m.in. administracyjno-prawnych, finansowo-księgowych, marketingowych,

– usamodzielnić się od środków publicznych poprzez rozpoczęcie działalności odpłatnej statutowej i/lub działalności gospodarczej,

– prowadzić, zgodnie z obowiązującym prawem, sprzedaż usług/towarów, zawierać umowy sponsorskie,

– skorzystać z bogatej oferty szkoleniowej i doradztwa specjalistycznego organizowanych w ramach OWES,

– pozyskać dotację na utworzenie i utrzymanie stanowiska pracy w swojej organizacji,

Przyjdź na spotkanie i dowiedz się więcej o bezpłatnym wsparciu i ofercie OWES.

Więcej informacji oraz zgłoszenia na spotkanie prosimy kierować mailowo na adres owes@adelfi.pl lub telefonicznie pod numerem 87 737 78 45.

Comments are closed.