55-lecie Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi

Dziś w sali widowiskowej Domu Kultury odbył się jubileusz 55-lecia istnienia Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi.

W uroczystości udział wzięli mieszkańcy, pracownicy spółdzielni oraz przedstawiciele władz samorządowych. Podczas jubileuszu przedstawiono historię Spółdzielni, a także kluczowe osiągnięcia i inwestycje, jakie udało się zrealizować przez te wszystkie lata.

Nie zabrakło również przemówień, życzeń i odznaczeń.

Uczestniczący w wydarzeniu wicestarosta Andrzej Ciołek na ręce prezesa Zarządu wręczył pamiątkowy ryngraf i złożył najserdeczniejsze gratulacje oraz wyrazy uznania za dotychczasowe osiągnięcia, życząc dalszych sukcesów.

Comments are closed.