Odwiedziny w Domu dla dzieci i młodzieży „Tacy Sami” oraz Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

Starosta Marzanna Wardziejewska wraz z sekretarzem powiatu Anną Makowską, skarbnikiem powiatu Bożeną Radzewicz oraz głównym specjalistą ds. zdrowia Magdaleną Mackiewicz odwiedziły wczoraj Dom dla dzieci i młodzieży ,,Tacy Sami” w Gołdapi.
W trakcie wizyty przedstawiciele powiatu mieli okazję zobaczyć jak wiele pozytywnych zmian wprowadzili członkowie organizacji w życie małych podopiecznych. Dzięki ich pracy i zaangażowaniu dzieci otrzymują wsparcie w różnych dziedzinach, w tym w edukacji, zdrowiu czy wychowaniu.
Starosta wyraziła swoje uznanie dla tej inicjatywy i zadeklarowała dalsze wsparcie ze strony władz powiatowych.
 
Następnie przedstawiciele powiatu udali się z wizytą do Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych.
Starosta Marzanna Wardziejewska pogratulowała uczniom ich osiągnięć sportowych.
Wizyta zakończyła się wręczeniem drobnych upominków dla grupy młodych sportowców, które przydadzą się podczas częstych wyjazdów sportowych.
 
 

Comments are closed.