W środę (21.12.2022 r.) w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca projekt „Uczymy się w Europie” o numerze 2021-1-PL01-KA122-VET-000016911 w ramach programu ERASMUS+ Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Całkowity budżet projektu: 65 754,00 EURO.

Podczas konferencji przedstawiono rezultaty mobilności młodzieży szerokiemu gronu obserwatorów.
W szczególności uczniom młodszych klas.

Wicestarosta Powiatu Gołdapskiego Pan Andrzej Ciołek wraz z dyrektorem ZSZ w Gołdapi Panem Piotrem Bartoszukiem podsumowali projekt oraz wręczyli uczestnikom certyfikaty Europass Mobility w języku polskim i języku angielskim.

W projekcie wzięło udział 30 uczniów ZSZ w Gołdapi kształcących się na kierunkach:

technik logistyk

technik organizacji turystyki

technik mechanik

technik informatyk

technik żywienia i usług gastronomicznych technik ekonomista.

Staże odbywały się w  dniach 23.10.-12.11.2022 r.

Realizując staż w zagranicznych przedsiębiorstwach, uczestnicy mobilności zdobyli bogate doświadczenie zawodowe i kompetencje odpowiadające potrzebom rynku pracy.

 

Comments are closed.