Nawadnianie w gospodarstwie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przygotowało pakiet wspierający proces naboru wniosków o przyznanie pomocy obszarze nawadniania w gospodarstwie.

W pierwszej kolejności PGW Wody Polskie przeszkoli doradców rolniczych wyznaczonych przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego.
Tak przeszkoleni doradcy pomogą z kolei rolnikom, zainteresowanym inwestycjami nawodnieniowymi i składającym wnioski do ARiMR o przyznanie pomocy w obszarze nawadniania w gospodarstwie.

Więcej informacji w komunikacie na stronie

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/nawadnianie-w-gospodarstwie–pgw-wody-polskie-przygotowalo-pakiet-wspierajacy

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Comments are closed.