15-20 września 2015 r. – szczepienia lisów

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że w zależności
od warunków atmosferycznych, w dniach 15 – 20 września 2015 r. na terenie
tutejszego województwa przeprowadzone zostaną szczepienia lisów wolno żyjących
przeciwko wściekliźnie.

Szczepienie zostanie przeprowadzone metodą zrzutów z samolotów przynęt zawierających
szczepionkę, w miejscach bytowania zwierząt dzikich, zgodnie z rozporządzeniem
MRiRW z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych
szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz.U. z 2013 r. poz. 1737).

Działanie profilaktyczne wykładanej szczepionki doustnej jest ukierunkowane wyłącznie
na zwierzęta dzikie, ze szczególnym uwzględnieniem lisów rudych. Szczepienia lisów
wolno żyjących przeprowadzane są na terenie naszego województwa od 2001 roku.
Wymiernym efektem stosowania szczepień profilaktycznych jest brak wystąpienia zachorowań
na wściekliznę u ssaków naziemnych na terenie województwa
od lutego 2012 r.

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, powiadamiając o powyższych
szczepieniach, prosi o zachowanie dyscypliny w czasie ich trwania, jak również
w okresie nabywania odporności przez zwierzęta tj. od 15 września do 15 października
2015 r. W szczególności apeluje się, aby ograniczyć polowania zbiorowe, nie
płoszyć zwierzyny oraz nie podnosić i niszczyć przynęt ze szczepionką.
Szczegółowe postępowanie w tym zakresie podane zostanie przez media, na ulotkach
i plakatach oraz na stronie internetowej http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/ w zakładce
aktualności.

Bez ograniczeń wykonywać należy tzw. odstrzały sanitarne zwierząt oraz odstrzały lisów
przeznaczonych do przeprowadzenia badań monitoringowych.

Akcja szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie prowadzona jest na
koszt budżetu Państwa.

Nadzór nad szczepieniami, zgodnie z cytowanym wyżej rozporządzeniem, sprawuje
Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

K O M U N I K A T i informacja dla mieszkańców:

Szczepienia lisów-jesień 2015

Comments are closed.