14. edycja Konkursu „Godni Naśladowania”

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza czternastą edycję prestiżowego Konkursu Godni Naśladowania. Jest to jedyny wojewódzki konkurs nagradzający organizacje pozarządowe, ich liderów, animatorów społecznych, inicjatywy, w tym międzynarodowe, produkty, a także ciała dialogu obywatelskiego i samorządy wzorowo współpracujące z organizacjami.

Konkurs objęty jest patronatem Marszałka Województwa Marka Gustawa Brzezina oraz Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego. Patronatem medialnym Konkurs objęty został przez TVP3 Olsztyn , Gazetę Olsztyńską  oraz zwyczajowo pismo Pozarządowiec.

Konkurs jest organizowany we współpracy z Federacją Organizacji Socjalnych FOSa, Związkiem Harcerstwa Polskiego, Forum Animatorów Społecznych, Bankiem Żywności, Siecią Wspierania Rozwoju Lokalnego HEROLD, Stowarzyszeniem ESWIP i Fundacją Borussia.

Konkurs zawiera dziewięć Kategorii:
Kategoria I Organizacja Godna Naśladowania
Kategoria II Pozarządowiec Godny Naśladowania
Kategoria III Samorząd Godny Naśladowania
Kategoria IV Podmiot Dialogu Godny Naśladowania
Kategoria V Inicjatywa na rzecz Osób Starszych Godna Naśladowania
Kategoria VI Animator Społeczny Godny Naśladowania
Kategoria VII Produkt Ekonomii Społecznej Godny Naśladowania
Kategoria VIII Inicjatywa Międzynarodowa Godna Naśladowania
Kategoria IX  Grupa Młodzieżowa Godna Naśladowania

Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje, osoby prywatne. Zgłoszenia przyjmowane są do 28. kwietnia zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie każdej Kategorii. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się podczas uroczystej Gali w dniu 14. czerwca w Zamku Olsztyńskim. Laureaci otrzymają statuetki Godnych Naśladowania, nagrody finansowe i rzeczowe.

Serdecznie zachęcamy do przesyłania zgłoszeń i upowszechniania informacji o konkursie wśród organizacji i instytucji w regionie.

W razie dodatkowych  pytań zapraszamy do kontaktu Paweł Pietrzak 89 523 73 45 godninasladowania@gmail.com

Regulaminy Kategorii do pobrania na stronie Rady: http://www.ropwwm.org.pl/aktualnosci/648/godni-nasladowania-2017.html

Laureaci zeszłorocznej edycji: http://www.ropwwm.org.pl/s/267/laureaci-xiii-edycji

Publikacja dot. 10-lecia Konkursu Godni Naśladowania: http://www.ropwwm.org.pl/s/302/publikacja-10-lat-godnych-nasladowania

Dokumenty do pobrania:

KGN_Kategoria_1_Organizacja_Godna_Naśladowani

KGN_Kategoria_2_Pozarządowiec_Godny_Naśladow

KGN_Kategoria_3_Samorząd_Godny_Naśladowania

KGN_Kategoria_4_Podmiot_Dialogu_Godny_Naślado

KGN_Kategoria_5_Inicjatywa_Na_Rzecz_Osób_Star

KGN_Kategoria_6_Animator_Społeczny_Godny_Naś

KGN_Kategoria_7_Produkt_Ekonomii_Społecznej_G

KGN_Kategoria_8_Inicjatywa_Międzynarodowa_God KGN_

Kategoria_9_Grupa_Młodzieżowa_Godna_Naś

Comments are closed.