100 tys. zł na ochronę zabytków

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2016 r. zadań publicznych z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami.

To szansa na zdobycie pieniędzy np. na zakup materiałów budowlanych i konserwatorskich niezbędnych do remontu zabytku.

Uprawnieni do składania ofert są właściciele bądź posiadacze zabytków wpisanych do rejestru oraz posiadający taki zabytek w trwałym zarządzie.

Więcej informacji na stronie:

http://www.warmia.mazury.pl/rozwoj-regionu/6330-100-tys-zl-na-ochrone-zabytkow

 

Comments are closed.