1 WRZEŚNIA, PAMIĘTAMY!

Dla uczczenia 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz utrwalenia pamięci tych, którzy walczyli za wolność niepodległej Polski, jak co roku 1 września br. o godz. 12.00 zostaną włączone syreny alarmowe.

Dźwięk syren jest tradycyjnym elementem obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Poniżej zamieszczamy treść stosownego Komunikatu:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 26/13 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie przeprowadzania treningów Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń 
i Alarmowania w dniu 1 września, tj. niedziela 2019r. o godzinie 12:00 zostanie przeprowadzony trening uruchamiania i pracy syren alarmowych wykorzystywanych
w systemie ostrzegania i alarmowania ludności.

W ramach treningu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający jedną minutę. Jest to sygnał ćwiczebny, dlatego prosimy o zachowanie spokoju oraz niepodejmowanie jakichkolwiek działań, nawet tych które zostały przypisane niniejszemu sygnałowi alarmowego. Zakończenie emisji sygnału jest równoznaczne z jego odwołaniem.

Comments are closed.