XLVII (47) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na XLVII (47) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi,
która odbędzie się w dniu 11 września 2017 roku o godz. 1400 w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. przystąpienia do realizacji inwestycji pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi na Osiedle I w Gołdapi”,
  2. przystąpienia do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4804N ul. Cicha, drogi nr 4822N ul. Mała oraz drogi nr 4854N ul. Zielona w miejscowości Gołdap”,
  3. przystąpienia do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4827 N – ul. Nadbrzeżna w Gołdapi od km 0+000,00 do km 0+140,00 – odcinek I oraz od km 0+000,00 do km 0+239,50 – odcinek II”,
  4. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017-2033.
 4. Zamknięcie obrad.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 814) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/Stefan Piech