XLV (45) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

 

 

 

Zapraszam na XLV (45) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się

   w dniu 12 lipca 2017 roku o godz. 1030 w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

            Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2017.
  4. Zamknięcie obrad.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 814) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

 

 

                                                                                                             Przewodniczący Rady Powiatu

                                                                                                                                    Stefan Piech

 

Pin It