XLIX (49) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na XLIX (49) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 12 października 2017 roku o godz. 12.30  w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
  3. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenie skargi na Starostę Gołdapskiego.
  4. Zamknięcie obrad.

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 814) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

  

Przewodniczący Rady Powiatu

 /-/ Stefan Piech