XLI (41) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

 

 

Zapraszam na XLI (41) posiedzenie

Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.

które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2

w dniu 12 lipca 2017 roku o godz. 1015

 

       Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2017 – referuje Skarbnik Powiatu.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 814) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

 

  Przewodniczący Komisji

        Planowania, Budżetu, Finansów,

      Promocji Powiatu, Gospodarki,

          Ochrony Środowiska, Zdrowia,

        Oświaty i Polityki Społecznej

                                                              Jaromir Andrzej Krajewski                                                                   

 

Pin It