XCVI (96) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad XCVI (96) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi,
w dniu 08 listopada 2017 roku o godz. 08.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4

 

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie wniosku o w sprawie ogłoszenia „ Otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w 2018 r. – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
  3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2017 – referuje Skarbnik Powiatu.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie obrad.

 

wz. STAROSTA

 Grażyna Barbara Senda

WICESTAROSTA