XCV(95) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad XCV(95) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi,
w dniu 31 października 2017 roku o godz. 9.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2

­

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
    1. przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za III kwartał 2017 roku – referuje Skarbnik Powiatu.
    2. zmian budżetu powiatu w roku 2017 – referuje Skarbnik Powiatu.
  3. Przedstawienie wstępnych danych do projektu budżetu na 2018 r. – referuje Skarbnik Powiatu.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie obrad.

 Starosta Gołdapski

/-/ Andrzej Ciołek