XCIX (99) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

 

Proponowany porządek obrad XCIX (99) posiedzenia

Zarządu Powiatu w Gołdapi.

w dniu 29 listopada 2017 roku o godz. 8.30

w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4

­

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Konkursowej w związku
    z ogłoszonym „Otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w roku 2018.”
    referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.                                

                                                                                                           Starosta Gołdapski

                                                                                                              Andrzej Ciołek