XCIII (93) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad XCIII (93) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi,
w dniu 12 października 2017 roku o godz. 12.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4

­

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenie skargi na Starostę Gołdapskiego – referuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.

Starosta Gołdapski

Andrzej Ciołek