XCII (92) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad XCII (92) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi,
w dniu 25 września 2017 roku o godz. 12.45
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4

­

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu w Gołdapi do podpisania umowy z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 o udzielenie dofinansowania na realizację projektu „Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty powiatu gołdapskiego” i przyjęcia dotacji. – referuje Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

Andrzej Ciołek