XCI (91) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad XCI (91) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi,
w dniu 25 września 2017 roku o godz. 09.40
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4

­

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przetargami na zbycie nieruchomości z zasobu mienia powiatu – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.

  

Starosta Gołdapski

Andrzej Ciołek