Uroczysta Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Przewodniczący Rady Powiatu w Gołdapi
 wraz z Radnymi Rady Powiatu w Gołdapi
zapraszają na
Uroczystą Sesję Rady Powiatu w Gołdapi
dniu 19 października 2018 roku o godz. 1300 w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Film promocyjno-informacyjny o powiecie gołdapskim.
  3. Podsumowanie kadencji 2014-2018.
  4. Podziękowania Radnym Rady Powiatu w Gołdapi
  5. Zamknięcie obrad.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 955) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

 

 

Przewodniczący Rady Powiat

 /-/ Stefan Piech

Zaproszenie na Uroczystą Sesję Rady Powiatu w Gołdap w dniu 19 października 2018 r. o godzinie 13.00.