LXXXVIII (88) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad LXXXVIII (88) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 06 września 2017 roku o godz. 09.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4

 

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2018 r. i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2033 – referuje Skarbnik Powiatu.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.

 

 

Starosta Gołdapski

Andrzej Ciołek