LXXXIX (89) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad LXXXIX (89) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 11 września 2017 roku o godz. 13.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. przystąpienia do realizacji inwestycji pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej
   na przebudowę drogi na Osiedle I w Gołdapi” – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
   w Gołdapi,
  2. przystąpienia do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4804N ul. Cicha, drogi nr 4822N ul. Mała oraz drogi nr 4854N ul. Zielona w miejscowości Gołdap” – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi,
  3. przystąpienia do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4827 N –
   Nadbrzeżna w Gołdapi od km 0+000,00 do km 0+140,00 – odcinek I oraz od km 0+000,00 do km 0+239,50 – odcinek II” – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi,
  4. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017-2033
   – referuje Skarbnik Powiatu.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.

Starosta Gołdapski

Andrzej Ciołek