LXXXIV (84) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

 

Proponowany porządek obrad LXXXIV (84) posiedzenia

Zarządu Powiatu w Gołdapi

w dniu 12 lipca 2017 roku o godz. 1000
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2017
    referuje Skarbnik Powiatu
  3. Zamknięcie obrad.                                      

                                                                                                         

                                                                                                          Starosta Gołdapski

                                                                                                               Andrzej Ciołek

Pin It