LXXXII (82) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad LXXXII (82) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 27 czerwca 2017 roku o godz. 1245
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4. 

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Gołdapskim na lata 2017-2021 – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.

                                                                                                         

Starosta Gołdapski

Andrzej Ciołek

Pin It