LXXXI (81) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad LXXXI (81) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 21 czerwca 2017 roku o godz. 0800
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z LXXX (80) posiedzenia Zarząd Powiatu.
 3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie rezygnacji Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z dotacji przyznanej przez zarząd powiatu na „Wykonanie badań konserwatorskich” – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
 4. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. upoważnienia Starosty Gołdapskiego do podpisania porozumienia dotacyjnego, realizacji i rozliczenia projektu „Razem pod parasolem prawa” dofinansowanego w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 – priorytet „Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży” – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu,
  2. zatwierdzenia konkursu na dyrektora placówki oraz powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi – referuje Główny Specjalista ds. Edukacji,
  3. wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi nr 1770N Stręgielek – Przytuły dotychczasowej kategorii drogi powiatowej i zaliczenie jej do kategorii dróg gminnych – referuje Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu,
  4. wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia niektórych dróg w Giżycku, dotychczasowej kategorii dróg powiatowych i zaliczenie ich do kategorii dróg gminnych – referuje Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu,
  5. upoważnienia Starosty Gołdapskiego do podpisania porozumienia dotacyjnego realizacji i rozliczenia projektu „DOM, czyli Dzielnicowy Oddany Mieszkańcom – II etap” dofinansowanego w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”, obszar działania – Dzielnicowy bliżej nas – referuje Naczelnik Wydziału Organizacyjnego.
 5. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017–2033- referuje Skarbnik Powiatu,
  2. zmian budżetu powiatu w roku 2017 – referuje Skarbnik Powiatu.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.

Starosta Gołdapski

Andrzej Ciołek

Pin It