LXXX (80) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad LXXX (80) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 07 czerwca 2017 roku o godz. 0830
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z LXXIX (79) posiedzenia Zarząd Powiatu.
 3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie Zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Gołdapi Nr 125/2017 z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenie do sprzedaży z mienia powiatu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi działek: 671/8; 671/10 i 671/12 o ogólnej powierzchni 0,7920 ha, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OL1C/00045275/6, położonej w mieście Gołdap przy ul. Lipowej – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
 4. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenie zgody na podjęcie prac zmierzających do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości Powiatu Gołdapskiego oznaczonej numerami geodezyjnymi działek: 910/10 o powierzchni 0,0020 ha, 910/11 o powierzchni 0,0020 ha, 910/12 o powierzchni 0,0020 ha, 910/13 o powierzchni 0,0020 ha i 910/14 o powierzchni 0,0021 ha oraz udziałów w działce 910/27 o powierzchni 0,0237 ha, położonych w mieście Gołdap przy ul. Armii Krajowej dla Pana Jacka Zduniewicza na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
 5. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dubeninki na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” – referuje Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska,
  2. wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi wyłącznie w formie elektronicznej od dnia 1 września 2017 r. – referuje Główny Specjalista ds. Edukacji.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

Andrzej Ciołek

Pin It