LXXVII (77) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad LXXVII (77) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 27 kwietnia 2017 roku o godz. 1420
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  3. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi – referuje Główny Specjalista ds. Edukacji,
  4. upoważnienia pracownika Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi w zakresie zastępstwa w czasie nieobecności Dyrektora – referuje Dyrektor Zarządu Dróg w Gołdapi.
  5. Sprawy bieżące.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

 

Andrzej Ciołek