LX (60) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na LX (60) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 13 kwietnia 2018 roku o godz. 1130 w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
    1. przystąpienia do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi nr 4804N ul. Cicha, drogi nr 4822N ul. Mała oraz drogi nr 4854N -ul. Zielona w miejscowości Gołdap – etap II”,
    2. zmian budżetu powiatu w roku 2018.
  4. Zamknięcie obrad.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

 Stefan Piech