LVIII (58) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na LVIII (58) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
 w dniu 15 marca 2018 roku o godz. 0830 w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Gołdapskiego oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy – referuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
  3. Zamknięcie obrad.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

 Stefan Piech