LVII (57) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

 Zapraszam na LVII (57) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 01 marca 2018 roku o godz. 1115 w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
    1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018-2033,
    2. zmian budżetu powiatu w roku 2018.
  3. Zamknięcie obrad.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Stefan Piech