LI (51) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na LI (51) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 14 listopada 2017 roku o godz. 13.15  w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
  3. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
    1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017-2028,
    2. zmian budżetu powiatu na rok 2017 rok- referuje Skarbnik Powiatu.
  4. Zamknięcie obrad.

 W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

  

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

 Alicja Anna Iwaniuk