CXXV (125) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

 

Proponowany porządek obrad CXXV (125) posiedzenia

Zarządu Powiatu w Gołdapi

w dniu 06 sierpnia 2018 roku o godz. 0830
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
 a) upoważnienia Starosty Gołdapskiego do podpisania porozumienia dotacyjnego, realizacji
i rozliczenia projektu „Razem pod parasolem prawa – II edycja” dofinansowanego w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”- priorytet „Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży” – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu,
 b) upoważnienia Starosty Gołdapskiego do podpisania porozumienia dotacyjnego realizacji
i rozliczenia projektu „On, Ty i Ja – razem na szlaku bezpieczeństwa Powiatu Gołdapskiego” dofinansowanego w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018- 2020”, obszar działania – Edukacja dla bezpieczeństwa – referuje Sekretarz Powiatu,
 c) wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia niektórych dróg w Gminie Olecko do kategorii dróg powiatowych – referuje Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu,
 d) wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia niektórych dróg w mieście Olecko kategorii dróg powiatowych w celu zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych – referuje Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu,
 e) zmian budżetu powiatu w roku 2018 – referuje Skarbnik Powiatu.
3. Sprawy bieżące.
4. Wolne wnioski.
5. Zamknięcie obrad.                       

                                                                                               Starosta Gołdapski

                                                                                             Andrzej Ciołek