CXI (111) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CXI (111) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 15 marca 2018 roku o godz. 08.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Gołdapskiego oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy – referuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
  3. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

Andrzej Ciołek