CV (105) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CV (105) posiedzenia

Zarządu Powiatu w Gołdapi

w dniu 24 stycznia 2017 roku o godz. 8.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2018 w ramach
  „Programu wyrównywania różnic między regionami III” inwestycji pod tytułem „Likwidacja nierówności chodnikowych dla uczniów i osób niepełnosprawnych przy budynkach Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi oraz zwiększenia środków budżetowych szkoły – referuje Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi.
 3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Technikum w Gołdapi
  do II edycji pilotażowego „Programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” na lata 2018-2020 oraz zwiększenie środków budżetowych szkoły w 2018 roku o kwotę 6 210,00 zł w przypadku zakwalifikowania szkoły do programu – referuje Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi.
 4. Informacja dotycząca realizacji zadań wykonywanych w ramach zawartych porozumień w roku 2017- referują:
 • Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu,
 • Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska,
 • Główny Specjalista ds. Edukacji,
 • Naczelnik Wydziału Organizacyjnego,
 • Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi,
 • Dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
 1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za IV kwartał 2017 rokureferuje Skarbnik Powiatu,
 2. Sprawy bieżące.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zamknięcie obrad.

 

 

Starosta Gołdapski
Andrzej Ciołek