CX (110) posiedzenia Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CX (110) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 01 marca 2018 roku o godz. 1045
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
    1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018-2033 – referuje Skarbnik Powiatu,
    2. zmian budżetu powiatu w roku 2018– referuje Skarbnik Powiatu.
  3. Zamknięcie obrad.

Starosta Gołdapski

Andrzej Ciołek