Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego w 2018 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego w 2018 roku

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Wzór sprawozdania końcowego

wzór umowy

Zaktualizowany harmonogram_2018

Zaktualizowany_budżet_realizacji_zadania_na_2018

Pin It

Comments are closed.